Інструменти оцінки об’єднують активістів і активісток та посилюють соціальні рухи

Photo: Svitlana Dubina

Participants of the young feminists’ camp supported by UWF in 2017. 


Соціальні рухи є запорукою досягнення суспільних змін, але що потрібно для створення сильного і сталого соціального руху? Скажемо більше: як виглядає сильний соціальний рух і як можна оцінити, чи якісно він розвивається? Коли ми в Глобальному Жіночому Фонді  почали ставити собі ці запитання, то зрозуміли, що різні люди по-різному розуміють, що таке «розвиток руху». Ми почали глибше вивчати феномен соціальних рухів, щоб краще зрозуміти, як розвиваються соціальні рухи і що їм потрібно для ефективної та успішної роботи.

В результаті вивчення цього питання ми прийшли до основного висновку: для більш ефективної підтримки соціальних рухів донорам необхідно розуміти їхні сильні сторони, виклики та пріоритети. На сьогодні існує чимало інструментів оцінки потенціалу мереж та коаліцій, але для оцінки рухів вони не підходять. На відміну від мереж і коаліцій, соціальні рухи не мають чіткого початку і кінця, не мають формального членства,  а їхні структури постійно змінюються. Розуміючи важливість всіх цих особливостей, Глобальний Жіночий Фонд вирішив створити новий інструмент для оцінки рухів, яким наш фонд надає підтримку. Ми швидко усвідомили, що до цього процесу необхідно залучити різних стейкхолдерів, адже оцінити соціальний рух без безпосередньої участі самих учасниць і учасників буде неможливо.

Ми створили онлайн інструмент, який дає можливість різноманітним учасницям і учасникам певного руху оцінити його сильні та слабкі сторони і, що найважливіше, допомагає вирішити, як ефективно використати отримані результати. Цей інструмент включає перелік питань , які дозволяють учасницям і учасникам оцінити рух з огляду на сім критеріїв: (1) основа у вигляді  місцевих організацій, (2) лідерство, (3) співпраця, (4) спільні політичні цілі, (5) використання різноманітних стратегій, (6) інфраструктура підтримки, (7) колективний потенціал для забезпечення захисту і безпеки правозахисниць/ків. Окрім того, учасниці і учасники визначають, на якому етапі розвитку перебуває їхній рух та які сфери діяльності потребують першочергової уваги. Але проведення оцінки руху не є основною метою, скоріше це відправна точка для початку важливих обговорень та запровадження необхідних змін.

Від висновків до дій

Український Жіночий Фонд (УЖФ) прийшов до висновку, що в Україні недостатність діалогу і співпраці між жіночими організаціями з різних регіонів та поколінь стоїть на заваді посиленню ефективності та збільшенню впливу жіночого руху. Український Жіночий Фонд вирішив використати новий інструмент оцінки, щоб спільними зусиллями представниць жіночого руху виявити труднощі та почати пошук спільних рішень. У підсумку було отримано 115 заповнених анкет від 77 організацій та 38 активісток з різних регіонів країни. УЖФ провів чотири регіональні зустрічі, на яких були представлені узагальнені результати оцінки та почалися непрості, але дуже важливі обговорення подальшого розвитку жіночого руху.

УЖФ очікував, що між різними організаціями виникнуть дискусії і навіть суперечки, але на наш подив усі учасниці говорили про однакові проблеми, особливо про важливість співпраці всередині руху та з іншими рухами, необхідність посилення системи підтримки руху, розвиток молодого покоління лідерок та потребу в залученні до руху більшої кількості молодих жінок.

На певному етапі ми зрозуміли, що серед учасниць оцінки було досить мало молодих жінок, і вирішили провести додаткове опитування серед учасниць Феменкемпу, що проходив за підтримки УЖФ. Ми попросили їх визначити сильні та слабкі сторони руху і пріоритетні сфери розвитку й побачили, що відповіді цих молодих жінок майже на 100% співпадали з відповідями більш досвідчених жіночих організацій. Цей результат засвідчив, що попри відсутність діалогу, молоді жінки-активістки і досвідчені жіночі організації мають однакове бачення проблем та можливостей жіночого руху в Україні. Ці висновки дозволили нам визначити ключовий пріоритет у нашій роботі - сприяти зближенню різних учасниць жіночого руху задля спільного стратегічного планування та досягнення спільних цілей.

Результати цієї оцінки лягли в основу стратегії Українського Жіночого Фонду на наступні три роки. Важливою частиною нашої діяльності є, зокрема, створення простору та можливостей для ведення діалогу та налагодження співпраці між молодими та більш досвідченими організаціями і активістками. Ми розуміємо, що зібрати всіх цих жінок разом буде непросто, але ми впевнені що наша стратегія буде успішною, адже вона заснована на надійних даних – жінки самі сказали, що їм потрібно. За допомогою інструменту оцінки УЖФ розпочав важливий діалог, а тепер організація застосує отримані результати на практиці.

Наприклад, одним із пріоритетних питань для жіночого руху в Україні є інфраструктура підтримки, в тому числі розвиток спроможностї в адвокації. У відповідь на цю потребу УЖФ надаватиме жіночим організаціям підтримку в питаннях ефективного відстоювання інтересів, зокрема проводитиме тренінги, на яких учасниці вчитимуться аналізувати рішення, що приймаються на місцевому рівні, та відстоювати необхідні зміни. Окрім того, УЖФ заохочуватиме ці організації до створення неформальних мереж та розвитку сильних сторін учасниць і учасників руху.

Наступного року ми плануємо провести ще одну оцінку, щоб побачити, чи відбулись зміни після першої оцінки, та що можна покращити. Ми залучимо до оцінки більше нових членів руху та якомога більше учасниць і учасників із різними поглядами та досвідом. Ми переконані, що діалог із активістками та організаціями, що представляють різні течії і напрямки руху, дозволить отримати ґрунтовніші результати і посилить нашу роботу в цілому.

Важливим елементом у цьому процесі є врахування попереднього досвіду проведення пілотних оцінок для уникнення помилок. Наприклад, під час проведення однієї з пілотних оцінок місцевого руху багато його учасниць оцінювали потенціал своєї коаліції, а не руху вцілому, що зовсім не відповідало цілям дослідження, адже коаліція є лише маленькою частиною руху. З цього досвіду Глобальний Жіночий Фонд зробив дуже цінний висновок: перед тим, як використовувати інструмент оцінки, необхідно переконатися, що він підходить для кожного конкретного випадку.

Як донорська організація, що ставить за мету розбудову жіночого руху, ми вважаємо оцінку початком довгострокового зобов'язання. Перший досвід використання цього інструменту в Україні показав, наскільки важливо використовувати результати оцінки для об'єднання людей задля спільного обговорення та стратегічного планування. Крім надання підтримки учасницям руху в аналізі результатів оцінки, дуже важливо надати простір і необхідні ресурси для спільного обговорення результатів і розробки стратегічних планів для посилення рухів.