isiXhosa

 

By: A. Kayum Ahmed
English | Español

Ukuphuhliswa bobukrelekrele noluntu olungadalwanga ngokwemvelo kwenza kubenzima uqonda ukuba kuthetha ...

 

By: Jason Brickhill
English | Español

Iinkundla zenze likhulu ekuphuculeni amalungelo oluntu eMzantsi Afrika nokukhuthaza ukulingana, kodwa ...