isiXhosa

 

By: A. Kayum Ahmed
English | Español

Ukuphuhliswa bobukrelekrele noluntu olungadalwanga ngokwemvelo kwenza kubenzima uqonda ukuba kuthetha ukuthini ukuba ngumntu-kwaye ngubani (nokuba yintoni) "umntu" ...

 

By: Jason Brickhill
English | Español

Iinkundla zenze likhulu ekuphuculeni amalungelo oluntu eMzantsi Afrika nokukhuthaza ukulingana, kodwa ke akhonto imbi abanokuyenza kumphakathi onje ongalinganiyo.

Stay connected! Join our weekly newsletter to stay up-to-date on our newest content.  SUBSCRIBE