isiXhosa

 

April 10, 2019
By: A. Kayum Ahmed
English | Español

Ukuphuhliswa bobukrelekrele noluntu olungadalwanga ngokwemvelo kwenza kubenzima uqonda ukuba kuthetha ...

 

April 2, 2019
By: Jason Brickhill
English | Español

Iinkundla zenze likhulu ekuphuculeni amalungelo oluntu eMzantsi Afrika nokukhuthaza ukulingana, kodwa ...