فارسی

 

By: Afsaneh Rigot
English | العربية

تیزر: دولت های سرکوبگرانه برنامه های دوستیابی را برای پیدا کردن و هدف قرار دادن افراد LGBTQ دستکاری می کنند، و شرکت های ساخت این برنامه ها باید مسئولیت کاهش خطرات ...

 

By: Mahmood Monshipouri
English

ممکن است روزی برسد که تعامل با مجرمان ایرانی حقوق بشر جوابگو باشد، اما در شرایط فعلی سیاسی این کار به سادگی امکان پذیر نیست.