नेपाली

 

By: Sadhana Shrestha
English | Español | Français

अनुदान संकलन रकमको बारेमा मात्र हैन – मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धि जागरुकता बढाउनेबारे पनि हुनुपर्छ ।