မြန်မာဘာသာ

August 10, 2015
BY: Kathy Frankovic 
English

မြန်မာနိုင်ငံမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအများအပြားသည် အများပြည်သူသဘောထားကောက်ခံမှုအပေါ် ...

April 16, 2014
BY: Wai Yan Phone 
Englishภาษาไทย

ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ...

Write for
OpenGlobalRights 

 

OGR's Perspectives section considers short, op-ed style articles for publication on a rolling basis.

 

Check out our submission guidelines and get started.

Submit queries and drafts to:

submissions@openglobalrights.org