Zulu

January 4, 2018
BY: Kristi Heather Kenyon
EnglishSetswana

Izishoshovu ezimelana nesifo seSandulela-Ngculazi emazingeni aphansi zisabalalisela ...

November 16, 2017
BY: Kristi Heather Kenyon
EnglishEspañolSetswana

Engabe sizuza amalungelo abantu ngokufeza izivumelwano eziboshezelwe yiNhlangano ...

Write for
OpenGlobalRights 

 

OGR's Perspectives section considers short, op-ed style articles for publication on a rolling basis.

 

Check out our submission guidelines and get started.

Submit queries and drafts to:

submissions@openglobalrights.org