ภาษาไทย

 

By: Wai Yan Phone 
English | မြန်မာဘာသာ

พม่าเริ่มทำการปรับปรุงพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเมืองและเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม หลังจากที่ปกครองแบบเผด็จการมาเป็นเวลาหลายสิบปี ในขณะที่การใช้ความรุนแรงต่อต้านชาวมุสลิมอย่างต่อเนื่องนั้น ...