ภาษาไทย

April 16, 2014
BY: Wai Yan Phone 
English | မြန်မာဘာသာ

พม่าเริ่มทำการปรับปรุงพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเมืองและเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม หลังจากที่ปกครองแบบเผด็จการมาเป็นเวลาหลายสิบปี ...

 

COMMENTS