Kreyòl

 

By: Ellie Happel & Beth Hoagland & Olriche Jean Pierre & Tess Russo
English | Español

Yon ekip rechèch entèdisiplinè ki gen syantis, avoka dwa moun ak manm kominote an Ayiti ladan l fè yon etid debaz sou dlo nan yon zòn ki anba yon pèmi eksplwatasyon ...

 

By: Yulanda Lui & Samuel Nesner
English | Español

Soti nan 2006 rive nan 2013, gouvènman Ayiti a bay twa konpayi ki soti nan peyi Etazini ak Kanada plis pase 50 pèmi eksplwatasyon min pou yo ka sonde tè kote plizyè ...

 

By: María Alejandra Torres García
English | Español

Fenomèn vòlè tè an Ayiti se lakòz fanm sibi plis vyolasyon dwa anviwònman ak dwa fanm, epi li fè vilnerabilite klimatik la vin pi grav.

By: Nixon Boumba & Margaret Satterthwaite
English | Español | Français

Eske militan ayisyen, etidyan nan lekol dwa ak pwofese Ozetazini kapab konstwi relasyon ki chita sou konfyans, onetete nan yon angajman pou trete tout moun tankou ...

 

By: Margaret Satterthwaite
English | Español | Français

Eske yon klinik espesyalize nan dwa moun, ki baze nan yon fakilte dwa ki gen bon jan resous nan peyi Etazini, ka kanpe solidè ak de aktivis ki nan Emisfè Sid la?

By: Michel DeGraff
English

Sistèm edikasyon ann Ayiti a se yon sistèm k ap bloke pwogrè moun ki pa pale franse — sa vle di se yon sistèm k ap koze echèk pifò moun nan peyi a.

Stay connected! Join our weekly newsletter to stay up-to-date on our newest content.  SUBSCRIBE