ਪੰਜਾਬੀ

 

By: Tarini Manchanda
English | Español | हिन्दी

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ- ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦਲਿਤ ਹਨ - ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Stay connected! Join our weekly newsletter to stay up-to-date on our newest content.  SUBSCRIBE