Tagalog

 

By: Beatrice Tulagan
English | Español

Hindi sapat ang pagpapahayag ng climate emergency, ngunit ipinaglalaban ito ng mga kababaihang aktibista ...