ORIGINALLY PUBLISHED: June 2, 2015

අහිලන් කදිරගාමර් සහ මහේන්ද්රන් තිරුවරන්ගන් යාපනයේ සිටිනා පර්යේෂකයන් වේ. ඔවුහු ශ්රී ලංකාවේ ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රජාතන්ත්රකරණය ස`දහා වූ සංසදයේ සාමජිකයින්ද වෙති.

 
 


 

 

Stay connected! Join our weekly newsletter to stay up-to-date on our newest content.  SUBSCRIBE