María Alejandra Torres García

María Alejandra Torres García

Alejandra Torres is a 2022 graduate of New York University School of Law (NYU) interested in international human rights, legal empowerment, and decolonization. Beginning in August 2022, Alejandra will be a yearlong Masiyiwa-Bernstein Fellow with NYU’s Global Justice Clinic.

Alejandra Torres gradye nan lane 2022 nan New York University School of Law (Fakilte Dwa Inivèsite Nouyòk, NYU). Enterè li se dwa moun entènasyonal, otonomizasyon dwa (ki vle di moun oubyen kominote gen kapasite pou defann pwòp tèt li), ak dekolonizasyon. Soti nan mwa dawout 2022, Alejandra pral yon bousye Masiyiwa-Bernstein nan Global Justice Clinic (Klinik Jistis Mondyal) NYU.

Espanol |