Marko Ivkovic 

Marko Ivkovic 

Marko Ivkovic is the Belgrade-based Program Director of the Regional Elections Administration and Political Processes Strengthening (REAPPS) Programs in the Western Balkans, run by the National Democratic Institute’s Consortium for Elections and Political Process Strengthening.

 

 
 

Марко Ивковић је директор Регионалног програма за подршку изборима и јачање политичких процеса  (REAPPS) на Западном Балкану. Програм се спроводи  из Београда од стране Националног демократског института (НДИ) кроз Конзорцијум за изборе и  јачање политичких процеса (CEPPS).

Espanol |