Michel DeGraff

Michel DeGraff

Michel DeGraff is a linguist at MIT where he focuses on syntax, on creolization as a case of language change and on the role of language in educational rights. He is also the Director of the MIT-Haiti Initiative, the LSA Representative to the AAAS Science & Human Rights Coalition and a founding member of the Haitian Creole Academy (“Akademi Kreyòl Ayisyen”).

Michel DeGraff se yon lengwis nan MIT ki travay sou sentaks, sou devlopman lang kreyòl kòm fenomèn chanjman lengwistik ki inivèsèl, epi sou wòl lang matènèl kòm zouti pou tout moun jwenn edikasyon. DeGraff se direktè Inisyativ MIT-Ayiti, li se reprezantan Sosyete Lengwistik oz Etazini (“Linguistics Society of America”) nan kowalisyon  pou Syans ak Dwa Moun nan Asosyasyon Ameriken pou Avansman Lasyans (“AAAS Science & Human Rights Coalition”) epi li se youn nan manm fondatè Akademi Kreyòl Ayisyen.