Beatrice Tulagan

Beatrice Tulagan

Beatrice Tulagan is the founder of Climate Stories Philippines, an up and coming media non-profit aiming to humanize the climate crisis through stories of resistance and survival. She is also the East Asia Field Organizer of 350.org and a fellow at the Climate and Environmental Justice Media program with FRIDA - The Young Feminist Fund in partnership with OpenGlobalRights.

Si Beatrice Tulagan ay ang tagapagpatatag ng Climate Stories Philippines. Ang organisasyon na ito ay isang non-profit na nais magbigay liwanag sa krisis na dulot ng pagbabago ng klima sa paraan ng pagtatala ng iba’t iban kwento ng mga komunidad na nakararanas nito.  Siya rin ang East Asia Field Organizer ng 350.org at fellow ng Climate and Environmental Justice Media Fellowship ng FRIDA - The Young Feminist Fund kasama and OpenGlobalRights.

Espanol |