Beatrice Tulagan

Beatrice Tulagan

Beatrice Tulagan es la fundadora de Climate Stories Philippines, una prometedora organización mediática sin fines de lucro que busca humanizar la crisis climática a través de historias de resistencia y supervivencia. También es la organizadora de campo de Asia Oriental de 350.org y becaria del programa de Medios de Comunicación para la Justicia Climática y Ambiental de FRIDA - El Fondo de Jóvenes Feministas en asociación con OpenGlobalRights.

Si Beatrice Tulagan ay ang tagapagpatatag ng Climate Stories Philippines. Ang organisasyon na ito ay isang non-profit na nais magbigay liwanag sa krisis na dulot ng pagbabago ng klima sa paraan ng pagtatala ng iba’t iban kwento ng mga komunidad na nakararanas nito.  Siya rin ang East Asia Field Organizer ng 350.org at fellow ng Climate and Environmental Justice Media Fellowship ng FRIDA - The Young Feminist Fund kasama and OpenGlobalRights.

English | Espanol |