Irina Criveț

Irina Criveț

Irina Crivet is a PhD Candidate in the Law School at Koc University.

Irina Criveț Koç Üniversitesi’nde Hukuk Bölümü’nde Doktora Adayıdır.

Espanol |