Kristi Pinderi

Kristi Pinderi

Kristi Pinderi is the Executive Director for ProLGBT in Albania.

Kristi Pinderi është Drejtor Ekzekutiv i ProLGBT në Shqipëri.

Espanol |