Kristi Heather Kenyon

Kristi Heather Kenyon

Kristi Heather Kenyon es profesora asistente en la Facultad Global de la Universidad de Winnipeg, becaria de investigación en el Centro de Estudios de Seguridad y Desarrollo y académica global del programa CIFAR-Azrieli Global Scholars.

UKristi Heather Kenyon unguSolwazi eGlobal College ezinze eNyuvesi yaseWinnipeg, ungumcwaningi (phecelezi i-research fellow) eCentre for the Study of Security and Development futhi uyiCIFAR-AZIRELI Scholar.

Kristi Heather Kenyon ke porofesori yo o fa gare wa dithuto tsa Ditshwanelo tsa Setho kwa Yunibesiting ya Winnipeg mo sekolong sa Global College. Tiro ya gagwe e rotloeditswe ke gore a bo a kile a bereka mo dikarolong tsa ditshwanelo tsa setho le tlhabololo ya bone mo kgaolong ya Borwa jwa Aforika le Borwa Botlhaba jwa Asia.

English | Espanol |