Olriche Jean Pierre

Olriche Jean Pierre

Olrich Jean Pierre is a Haitian law graduate and activist.  He was the field manager for the right to water study and served as an animator with the Kolektif Jistis Min (Justice Mining Collective).  

 

Olriche Jean Pierre se yon militan ayisyen ki diplome nan dwa. Li te responsab teren pou etid sou dwa pou moun gen aksè ak bonjan dlo epi li te animatè nan Kolektif Jistis Min.

 
Espanol |