Ellie Happel

Ellie Happel

Ellie Happel is the Associate Director of the Global Justice Clinic at NYU School of Law.  Ellie co-directs two Clinic projects:  Haiti Justice and International Accountability and the Caribbean Climate Justice Initiative. 

Ellie Happel se Direktris Adjwen Klinik Jistis Mondyal nan Fakilte Dwa NYU (Global Justice Clinic at NYU School of Law). Ellie se kodirektris de pwojè Klinik la ap reyalize: Jistis pou Ayiti ak Responsablite Entènasyonal ansanm avèk Inisyativ Jistis Klimatik pou Karayib la.

 
Espanol | French |