Olriche Jean Pierre

Olriche Jean Pierre

Olrich Jean Pierre es licenciado en derecho y activista haitiano. Fue responsable del estudio sobre el derecho al agua en campo y animador del Kolektif Jistis Min (Colectivo Minero Justicia). 

 

Olriche Jean Pierre se yon militan ayisyen ki diplome nan dwa. Li te responsab teren pou etid sou dwa pou moun gen aksè ak bonjan dlo epi li te animatè nan Kolektif Jistis Min.

 
English | Espanol |