Samuel Nesner

Samuel Nesner

Samuel Nesner is a community organizer who lives and works in Haiti. From 2013 – 2017, he served as one of five lead organizers with the Kolektif Jistis Min (KJM), a coalition of Haitian social movement organizations monitoring metal mining and supporting affected communities. He is currently studying law at Université Quisqueya in Port-au-Prince. 

Samuel Nesner se yon òganizatè kominotè ak etidyan nan fakilte dwa k ap viv nan Nòdwès peyi Dayiti. Li se sekretè egzekitif Sosyete Kiltirel Jèn Ayisyen (SOKIJA) epi yon ansyen animatè nan Kolektif Jistis Min (KJM), yon kowalisyon òganizasyon mouvman sosyal an Ayiti k ap fè swivi sou eksplwatasyon min metal epi k ap apiye kominote ki afekte yo.

Espanol | French |