Samuel Nesner

Samuel Nesner

Samuel Nesner réside en Haïti où il aide les populations locales à s’organiser. De 2013 à 2017, il a joué un rôle clef dans l’organisation du Collectif pour la justice sociale (Kolektif Jistis Min ou KJM), une coalition d’organisations sociales haïtiennes qui surveille l’exploitation minière des métaux et soutient les communautés locales affectées. Il étudie aujourd’hui le droit à l’université Quisqueya de Port-au-Prince. 

Samuel Nesner se yon òganizatè kominotè ak etidyan nan fakilte dwa k ap viv nan Nòdwès peyi Dayiti. Li se sekretè egzekitif Sosyete Kiltirel Jèn Ayisyen (SOKIJA) epi yon ansyen animatè nan Kolektif Jistis Min (KJM), yon kowalisyon òganizasyon mouvman sosyal an Ayiti k ap fè swivi sou eksplwatasyon min metal epi k ap apiye kominote ki afekte yo.

English | Espanol | French |