Meg Satterthwaite

Meg Satterthwaite

Meg Satterthwaite is the United Nations special rapporteur on the independence of judges and lawyers.

Margaret Satterthwaite se yon Pwofesè Pratik Jiridik ak Direktris Global Justice Clinic at NYU School of Law, kote l ap travay tou kòm Direktris nan Robert L. Bernstein Institute for Human Rights (Enstiti Robert L. Bernstein pou Dwa Moun) epi nan Center for Human Rights and Global Justice (CHRGJ) (Sant pou Dwa Moun ak Jistis Mondyal). 

Espanol | French |